Tanečný krúžok pre dievčatá od 2 do 6 rokov

Tanečný kurz pre deti od 2 rokov v sprievode rodiča.

Na hodinách sa deti učia jednoduché tanečné a pohybové choreografie na známe detské pesničky. 

Deti využívajú aj rôzne pomôcky: Hudobné nástroje, šatky, varešky, padák, fitlopty. 

Deti si rozvíjajú hudobné a rytmické cítenie, pohybové zručnosti a koordináciu pohybov. 

Zlepšujú si priestorovú orientáciu a držanie tela.

Tancujú a cvičia na mieste, v kruhu, v stoji, na zemi a v priestore.

Vyšším vekom lektorka náročnosť prvkov a choreografii stupňuje.