Prvý krok k správnemu pohybu na celý život

Vytvorili sme vlastnú metodiku detských cvičení v sprievode rodiča, aby sme deti previedli najkľúčovejším obdobím ich života od narodenia do 3,5 roka s cieľom zamilovať si pohyb, svoje telo a naučiť sa žiť v komunite.

Výstupom našich kurzov je hotový škôlkar s chuťou byť naďalej pohybovo aktívny.

Obe deti sa na aktivity v Sportfit Kids vždy veľmi tešili, išli tam a odchádzali s úsmevom na tvári. Bol to pre mňa motor pre navštevovanie cvičení.

Eva

Ako rodič hodnotím Sportfit Kids ako úžasne miesto pre deti. Nielen moje dcérky, ale aj ja som tam veľmi rada chodila.

Lenka

Bezproblémový nástup do materskej škôlky, keďže už od malička boli v detskom kolektíve. Na tanečnej v Sportfit Kids sa naučili hýbať do rytmu.

Janka

Adamko aj Kubko v športe pokračujú, chodia na gymnastiku a pohyb majú veľmi radi. Pokračovanie v pohybových krúžkoch určite ovplyvnilo aj ich cvičenie v Sportfit Kids, kde sa s takouto formou trávenia voľného času prvýkrát stretli a mali pozitívnu skúsenosť.

Jarmila

Ak rodičia túžia po tom, aby sa ich dieťa stalo sebestačné, fyzicky zručné, psychicky pripravené fungovať v kolektíve s inými deťmi, tak by nemali váhať a mali by cvičenie v Sportfit Kids s deťmi absolvovať. Pri nástupe do škôlky moje deti nemali stres z veľkého počtu deti v triede. Naučili sa rešpektovať iné deti a navzájom spolu spolupracovať pri rôznych aktivitách.

Miriama

Vďaka rôznorodým aktivitám, ktoré sme si priniesli aj domov. Stretli sme sa s pomôckami, ktoré poznáme len vďaka Sportfit Kids. Prežili sme skvele strávený čas a radosť dieťaťa na hodinách cvičenia aj tanečnej.

Jana


Súčasť nášho projektu

Život v komunite

Pravidelné stretávanie komunity podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí si navzájom zdielajú svoje skúsenosti.

Individuálny prístup

Poskytujeme osobné odborné konzultácie individuálne, ale aj priamo na hodinách.

Vzdelávanie

Pripravujeme aktivity, ktoré majú za cieľ spoločné vzdelávanie komunity pre deti, ale aj ich rodičov (od workshopov až po letné tábory).

Ponuka pravidelných stretnutí

Cvičenie detí od 3 mesiacov do 3,5 roka s rodičmi

Manipulácia s dieťaťom, prvé krôčiky v Pezinku.

Registrácia Registrácia Prečítať si viac Prečítať si viac

Tanečný krúžok pre dievčatá od 2 do 6 rokov

Jednoduché tanečné choreografie na známe detské pesničky v Pezinku.

Registrácia Registrácia Prečítať si viac Prečítať si viac

Šantiareň

Nepravidelná nedeľná akcia kedy sa priestory detskej zóny Sportfit Kids premenia na veľké interiérové ihrisko so všetkým, čo v Sportfit Kids máme pre deti.

Prečítať si viac Prečítať si viac

Ponuka workshopov a prednášok

Individuálna PMV poradňa od 0 do 1 roka

Individuálna poradňa (konzultácia) zhodnotenia psychomotorického vývinu dieťaťa.

Prečítať si viac Prečítať si viac

Workshop “Bábätko v náručí”

Obsahom stretnutia bude nácvik správnej manipulácie s bábätkom v súlade s jeho potrebami. 

Prečítať si viac Prečítať si viac

O nás

SPORTFIT KIDS je pohybovo-tanečný program pre deti od 5 mesiacov do 6 rokov. V Pezinku cvičíme s deťmi od 5 mesiacov do 6 rokov.
SPORTFIT KIDS ponúka spoločné cvičenenia detí v sprievode rodiča, pri ktorom sa dieťa zdokonaľuje v pohybe cez pozitívne emočné zažitky.
Cvičenia a hry s rozmanitými športovými pomôckami za sprievodu pesničiek a básničiek zamerané na všestranný rozvoj dieťaťa (zmyslový, pohybový, rozumový) v súlade s jeho psychomotorickým vývinom.
Od maniplácie s bábätkom cez prvé krôčky až po samostatnosť dieťata v priestore. Budujeme základy pre neskorší aktívny spôsob života a lásku k POHYBU.

Radmila Zapletalová

tvorca projektu Sportfit Kids