Workshop “Bábätko v náručí” 

Bábätko v náručí je 1,5 hodinové stretnutie plné inšpirácii a rád, ako pripraviť domáce prostredie a ako sa s bábätkom hrať a motivovať ho, aby sme ho podporili v sociálnom, rečovom i rozumovom rozvoji.

Obsahom stretnutia bude aj nácvik správnej manipulácie s bábätkom v súlade s jeho potrebami. 

Súčasťou bude aj individuálne zhodnotenie psychomotorického vývoja dieťaťa (prípadných odchýlok).

Ďalej si povieme, čo bude vo vývine nasledovať, čomu sa vyvarovať.

Na záver bude priestor pre mamičky na spoločnú diskusiu o aktuálnych problémoch.

Trvanie: 90 minút

Cena: 20 eur

Počet: Len pre 5 účastníkov s dieťaťom. Možná účasť partnera už v cene.

Stretnutie vedie certifikovaná lektorka psychomotorického vývinu od Evy Kiedroňovej.

Ak sa vám bábätko vzhľadom na vývoj nepozdáva, napríklad je veľmi plačlivé, odporúčame individuálnu konzultáciu.